Kontaktinformasjon

Postadresse:
Postboks 6866 St. Olavs Plass
0130 Oslo

Besøksadresse:
Kommandør T.I Øgrims plass 4
0165 Oslo

Telefon: 48 44 00 99

E-post: stian.fevang.wallentin@frelsesarmeen.no