Kontaktinformasjon

Postadresse:
Postboks 6866 St. Olavs Plass
0130 Oslo

Besøksadresse:
Kommandør T.I Øgrims plass 4
0165 Oslo

Telefon: 22 99 85 00

Fax: 23 69 19 40

E-post: post@frelsesarmeen.no